Sql server 2014 enterprise edition download full version. Download SQL Server 2014 evaluation edition.

Sql server 2014 enterprise edition download full version Rating: 8,7/10 604 reviews

Getting started with SQL Server 2014

sql server 2014 enterprise edition download full version

Cải thiện hiệu suất của các nhà khai thác các solumnstore chỉ số trong chế độ hàng loạt, bừng. Tips: - the final version and does not crack serial. Thậm chí còn dễ dàng quản lý quyền truy cập dữ liệu để hỗ trợ tách nhiệm vụ trên người sử dụng khác nhau. Tìm kiếm, truy cập, và đặt thuộc tính cho các dữ liệu trong và ngoài, kết hợp với các dữ liệu phi cấu trúc để mở rộng các số liệu phân tích. The edition you choose will depend on your or your organization's requirements. No management tools are included. Cung cấp khả năng thực hiện mục tiêu.

Next

Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition With License Key Free Download

sql server 2014 enterprise edition download full version

Tính sẵn sàng cao và khả năng khôi phục khi gặp lỗi Thời gian hoạt động nhiều hơn, nhanh hơn khi chuyển đổi dự phòng, cải thiện quản lý và sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên phần cứng thông qua AlwaysOn, một giải pháp thống nhất cho tính sẵn sàng cao. Scale and transform your business with, on average, a 10x performance gain for transaction processing while still using existing hardware, and a greater-than 100x performance gain for data warehousing. Điều này đặt các công cụ cung cấp cho khách hàng với khả năng tận dụng lợi thế đầy đủ của các đám mây mà không cần bất kỳ đào tạo những kỹ năng mới. Thêm hỗ trợ cho Windows PowerShell 2. Khả năng mở rộng doanh nghiệp trên tính toán, mạng, lưu trữ Với Windows Server, quy mô có thể lên đến 640 bộ vi xử lý, và các máy ảo quy mô lên đến 64 bộ xử lý. Lấy phân tích nhanh hơn với nền tảng kinh doanh thông minh, trong đó tốc độ truy cập, phân tích, thanh lọc, và sự hình thành các dữ liệu nội bộ và bên ngoài.

Next

Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition, 1 License

sql server 2014 enterprise edition download full version

Quy mô và chuyển đổi doanh nghiệp của họ để tăng gấp 30 lần trong xử lý giao dịch và năng suất tăng hơn 100 lần trong hoạt động lưu trữ. Và start lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất. . Cố định một thời gian dài để biên dịch các truy vấn nhất định, trong đó sử dụng các phương tiện mới để đánh giá sự đa dạng. Improve data quality by using organizational knowledge and third-party data providers to cleanse data through Data Quality Services. Dịch vụ chất lượng dữ liệu và hội nhập.

Next

sql server 2014 enterprise download from msdn

sql server 2014 enterprise edition download full version

Lưu ý: Nếu máy tính của bạn đã cài đặt Net Framework 3. Pacific Time to speak directly to a Microsoft licensing specialist. Đơn giản hóa thử nghiệm ứng dụng trên một cơ sở dữ liệu duy nhất sử dụng Replay phân phối. Shanky, you have a subscription as I know ;- , haven't you read the license Agreement? Lấy sao lưu dữ liệu tiêu đề của các thiết lập sao lưu sẽ hoạt động tốt hơn đối với các bộ mã hóa với. I have documented my personal experience on this blog. Many thanks to Microsoft for giving this opportunity. Đơn giản hóa các ứng dụng thử nghiệm trên một cơ sở dữ liệu duy nhất sử dụng Replay phân tán.

Next

SQL Server 2014 Editions

sql server 2014 enterprise edition download full version

Sau đó nhấn Start, để khởi động dịch vụ. First Protect the suffering that is crucial. Is this download the production or the development licenced server? Nhấn phải chuột vào nó chọn Property. Thực hiện tìm kiếm, truy cập và cấu hình dữ liệu nội bộ và bên ngoài, bao gồm cả cấu trúc và phi cấu trúc dữ liệu, sử dụng Power Query. It is also available for free download for evaluation of 180 days, but post that you have to buy a license key.

Next

SQL Server 2014 Editions

sql server 2014 enterprise edition download full version

Phân tích kinh doanh của công ty. Khả năng nhìn nhận trực quan phong phú hơn bằng cách sử dụng điện Power Map và Power View. Data on other devices and laptops. Sử dụng Bản đồ trực quan điện được cải thiện và Power View. Thiết lập server cho phép kết nối với máy chủ bằng tài khoản sa Bài thực hành số 3. This will enable you to try out the full blown enterprise edition before making a decision to purchase or not.

Next

Getting started with SQL Server 2014

sql server 2014 enterprise edition download full version

If you are looking for a free database management system, you will need to choose one of the Express editions or the Compact edition. Thiết lập server cho phép đăng nhập từ xa thông qua mạng. This has a very different versions to suit different audiences and different work environments. An ninh và tuân thủ Giúp dữ liệu an toàn với mã hóa dữ liệu trong suốt, kiểm soát mạnh mẽ, quản lý khả năng mở rộng và sao lưu được mã hóa. It is cloud-ready platform which will let the organizations benefit from protection while deploying as well as synchronizing the data across desktops and other devices. It is even easier to manage permissions for data access to support separation of duties across various users. For Data Warehousing, the new updatable in-memory columnstore can query 100x faster than legacy solutions.

Next

Getting started with SQL Server 2014

sql server 2014 enterprise edition download full version

Hello, Using the msdn subscription, we have downloaded the enterprise edition of sql server 2014. For international customers, please use the Guide to Worldwide Microsoft Licensing Sites to find contact information in your locations. Tính sẵn sàng cao hơn với chế độ Always on, giờ đây còn cho độ sẵn sàng cao hơn với khả năng quản lý được đơn giản hoá. Well I guess i missed I am surely not using for Production : Please mark this reply as answer if it solved your issue or vote as helpful if it helped so that other forum members can benefit from it. Also regarding license , please call 1-800-426-9400, Monday through Friday, 6:00 A. These solutions have the flexibility of being deployed on-premises, in the cloud or in a hybrid environment, and can be managed through a common and familiar tool set.


Next

Download SQL Server 2014 evaluation edition.

sql server 2014 enterprise edition download full version

Simplify application testing on a single database using Distributed Replay. Tăng tốc có được thông tin có giá trị bằng cách sử dụng Microsoft Excel. Tính sẵn sàng cao và khôi phục thảm họa. Truy cập dữ liệu trong các công cụ quen thuộc như Excel. Chúng cho phép bạn tạo ra các ứng dụng cho thế hệ mới của Internet, các tập đoàn, kinh doanh thông minh và các thiết bị di động trên các nguồn lực địa phương, và trong đám mây. Lợi ích: Hiệu suất quan trọng.

Next